Om Musik Västernorrland

Musik Västernorrland ingår, tillsammans med Nordiska Kammarorkestern, i avdelningen för musik vid Scenkonst Västernorrland och har sina rötter i länsmusikorganisationen Musik i Västernorrland, som grundades 1988.

Musik Västernorrland ger cirka 500 konserter och workshops per år och publiken består till stor del av barn och unga som erbjuds konserter i länets alla skolor.
Även som vuxen kan man ta del av mångfalden i konsertutbudet då ett stort antal offentliga konserter, med musiker och grupper ur det fria musiklivet, spelas runt om i Västernorrlands län.
En viktig del av verksamheten är inriktningen på ungdomars eget skapande i exempelvis folkmusikgruppen Mittfolk, Länsungdomsstorbandet och Länsungdomskören. Låtverkstäder, jazzkurser, festivaler med mera är ytterligare exempel på aktiviteter som initieras och drivs av Musik Västernorrland.
Musik Västernorrland arrangerar årligen Musik Direkt/Imagine, en tävling som riktar sig till ungdomar från hela Västernorrlands län.
Ung Kultur Möts är ytterligare ett projekt i Musik Västernorrlands regi.