Composer in Residence

Statens Musikverk, det statliga verket för främjande av svenska musiker och svensk musik, främjar även musiklivet i Västernorrlands län!

Under två år har musikavdelningen vid Scenkonst Västernorrland haft stöd från Musikverket för att till Västernorrland knyta Malin Hülphers som Composer in Residence.Vilket resulterat i att Malin bland annat rest runt i våra kommuner för att inspireras av länet och dess möjligheter.
Projektet Composer in Residence med Malin Hülphers och Musikavdelningen vid Scenkonst Västernorrland (Nordiska Kammarorkestern och Musik Västernorrland) som samarbetspartner, har från Musikverket beviljats stöd under två år. Det konstnärliga rådet vid Statens Musikverk, som tar beslut om stöd, gav följande motivering till varför de ville fortsätta att stödja projektet år två.
Projektet har redovisat gott resultat från år ett och presenterar en spännande och trovärdig fortsättning. Det är ett modigt projekt som har goda förutsättningar att bli långsiktigt levande och utveckla en hållbar konstnärlig tillväxt i regionen.

 Vi tackar för det fortsatta förtroendet!

Se Härnösand – musik och idé, Malin Hülphers
Se Västra Medelpad – Musik och idé, Malin Malin Hülphers