Musik är ett språk man föds med

Musik i skolan

Du hittar vårt utbud för skolan på

jojjo.se

Musik i skolan

Musik Västernorrland har en omfattande verksamhet för barn och ungdomar i skolan. Förutom föreställningar och konserter, erbjuder vi workshopar, besök och spännande samarbeten.  Vi presenterar varje termin nya konserter och workshopar och försöker erbjuda ett brett och varierat utbud med något som passar för olika åldrar och intressen.