Om Musik Västernorrland

Musik Västernorrland ingår, tillsammans med Nordiska Kammarorkestern, i avdelningen för musik vid Scenkonst Västernorrland och har sina rötter i länsmusikorganisationen Musik i Västernorrland, som grundades 1988.

Musik Västernorrland ger cirka 500 konserter och workshops per år och publiken består till stor del av barn och unga som erbjuds konserter i länets alla skolor.
Även som vuxen kan man ta del av mångfalden i konsertutbudet då ett stort antal offentliga konserter, med musiker och grupper ur det fria musiklivet, spelas runt om i Västernorrlands län.
En viktig del av verksamheten är inriktningen på ungdomars eget skapande i exempelvis folkmusikgruppen Mittfolk, Länsungdomsstorbandet (LUST) och Länsungdomskören (SLUSK) Låtverkstäder, jazzkurser, festivaler med mera är ytterligare exempel på aktiviteter som initieras och drivs av Musik Västernorrland.
Musik Västernorrland arrangerar årligen Kulturfestivalen Sundsvall för att sprida lite kultur och ljusglimtar i januari månad.