Vårt uppdrag

Musik Västernorrland ska, inom ramen för ägardirektiven för Scenkonst Västernorrland, arbeta för och med det fria musiklivet regionalt men även nationellt och internationellt.
Vi ska också bedriva främjande verksamhet för länets ungdomar genom kurser och genom befintliga ungdomsensembler samt skapa, stötta och aktivt agera i olika typer av nätverk inom musikområdet.