“We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.”

Mittfolk

Från Urkult i Näsåker till en källare i Osaka i Japan.

Vårt unga folk- och världsmusikband

Jazzkurs i Höga Kusten 2018

Vår populära jazzkurs för dig mellan 15-30 år

Info och anmälan

LUST

Svenska ungdomsmästare i storband 2005 och 2012

Länsungdomsstorbandet

Skapande verksamhet

Eget skapande, utanför skolan, är en stor och viktig del i många ungas liv. Vi arbetar med ett flertal projekt som möjliggör utveckling, kreativitet och växande.

Musik Direkt

Musiktävlingen för dig mellan 13-21 år

Mer information om Musik Direkt.

SLUSK

Vår nyaste projektensemble

Länsungdomskören