onsdag 21 december 2022

Vi söker en alternerande stämledare viola samt en viola tutti

Nordiska Kammarorkestern söker två violaster. Audition sker i två steg under våren.

Det första steget i rekryteringsprocessen sker i form av en digital audition. En jury väljer därefter ut kandidater för en audition på plats i Sundsvall i slutet av mars 2023.

Här kan du läsa mer om tjänsterna och rekryteringsprocessen