torsdag 7 oktober 2021

Musikupplevelser och samverkan när Musik Västernorrland har Sollefteåfokus

Detta läsår fokuserar Musik Västernorrland och Nordiska Kammarorkestern på barn i Sollefteå kommun.

Detta läsår fokuserar Musik Västernorrland och Nordiska Kammarorkestern på barn i Sollefteå kommun. Tanken är att skolkonserter och workshopar ska inspirera och fungera som samverkan för gemensamt lärande. Året avslutas med en offentlig konsert med olika delar av musiklivet.
Varje år har Musik Västernorrland och Nordiska Kammarorkestern en kommun som man fokuserar extra på. Förra året var det Härnösand och läsåret 2021-2022 är Sollefteå vänkommun.
Det kommer under fokusåret att ske en mängd olika aktiviteter. Startskottet gick redan för några veckor sen när förskolebarn fick ta del av Kulturgruppen Giras föreställning/workshop, Killimonkan.
- Gira var oerhört uppskattad av såväl barn som pedagoger och det känns väldigt spännande att få arbeta med musik i den pedagogiska processen, säger Cecilia Jakobsson, samordnare för skapande skola i Sollefteå kommun.
Under vårterminen blir det ett musikprojekt i Helgums skola i samarbete med Musik Västernorrland. En estetisk lärprocess där olika sinnen samverkar inspirerade av musiken. Tanken är att projektet avslutas med en utställning där elevernas arbeten visas upp i samband med den avslutningskonsert Musik Västernorrland ger i slutet av maj.
- Jag tror det är viktigt att väva in olika in och uttryck i samma projekt - Samverkan för gemensamt lärande. Formen för denna lärandeprocess skulle kunna användas även i andra skolor i vår kommun och även regionernas övriga kommuner. Ur ett glesbygdsperspektiv kan detta i förlängningen leda till fler kontaktytor och möjligheter gällande en jämlik musikundervisning
Det är en stor spännvidd över de olika musikupplevelserna, tex kommer Nordiska Kammarorkestern för att spela Peter och vargen för skolbarn.
Vanligtvis berättas sagan av en skådespelare/berättare, men den här gången är det lite annorlunda! Musiken spelas live av Nordiska Kammarorkestern och berättaren är ersatt av en animerad Oscarsvinnande film.

Sollefteå vänkommunåret -21/-22
Killimonkan – workshop med Kulturgruppen Gira (3 personer) besöker Sollefteås alla förskolor under 2 veckor i augusti. 17 workshoppar/föreställningar som var mycket uppskattade av både pedagoger och barn (3-5 år).
Rhythm & Comedy (v 38) – 6 st skolkonserter med Peter Stavrum Nielsen som är bodyrhythm-konstnär. Målgrupp låg och mellanstadiet.
Magisk Musik (v 40) – 8 st skolkonserter med klarinett och ackordeon och trolleri i blickfånget. Målgrupp låg och mellanstadiet.
Peter och Vargen (v 40) – den prisbelönta animerade filmen med samma namn visas på bioduk samtidigt som NKO spelar originalmusiken av Prokoviev live i samma salong.
Föreställningar på Hullsta Gård samt på Forum i Junsele. Speciellt erbjudande till vår vänkommun.
Sara & Natalie (v 46) – gör nerslag mitt bland barnen och visar på musikens kraft och möjliga känslouttryck med hjälp av fiolen och elpianot som instrument. 2 skolkonserter för lågstadiet.
Instrumenten – så funkar de ( v6)- NKE visar och berättar om sina instrument för mellanstadiet på Helgum skola som en del i deras skapande musikprojekt (se separat dokument).
Tavlor på en utställning (v 12) – samma elever som ovan möter nu NKE i den nyskapade föreställningen som bygger på några satser av Mussorgskijs musik till Tavlor på en utställning. Vi har med oss berättaren Aiva som leder oss genom tavlorna och visar oss att fantasin har inga gränser. Efteråt får eleverna möjlighet att arbeta med musiken för att skapa egna bilder.
I huset där jag bor (v19) – NBK spelar upp sin nyproducerade musiksaga för de yngre eleverna (F-åk 3) på Helgum skola. Den bygger på Lena Sjöbergs kritikerrosade bok med samma namn.