MER

Rösträtt

Länge har vi sjungit på vuxnas villkor, nu är det dags att sjunga så att det passar barnens röster!

I ett nationellt projekt uppmärksammar vi betydelsen av att sjunga tillsammans med barn - på deras villkor.