Skapa och skola

Höstlovsorkestern

Med Höstlovsorkestern vill Musik Västernorrland utveckla och stärka banden mellan kulturskolorna och Nordiska Kammarorkestern. Ledord är inspiration, gemenskap och utveckling. Ungdomarna får uppleva magin i att arbeta professionellt med musik. I mötet mellan pedagoger och orkestermusiker föds ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte, en ny beståndsdel i regionernas kulturella ekosystem. 

Dirigent: Emil Eliasson

Nordiska Kammarorkestern

Pedagoger och instrumentalelever från Västernorrland och Jämtland

Har du frågor?

Bild på Astrid Robillard