Utan musik - ingen demokrati?

Panelsamtal

2 december

STREAMA HÄR!

Musik Västernorrland kommer att uppmärksamma Kungliga Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum genom att 2 december kl 15.00 i Tonhallen i Sundsvall hålla en paneldebatt med titeln: ”Utan musik – ingen demokrati?”. Syftet är att lyfta kulturens – och i detta fall i specifikt musikens – kraft och betydelse för civilsamhället och demokratin. Samtalet kommer att ske med levande publik och även streamas.

Under många år har allas rätt till högkvalitativa musikaliska liveupplevelser – oavsett glesbygd eller storstad – varit central inom svensk kulturpolitik. Under 70-80-90-talen byggdes en rad regionala musikinstitutioner upp. Musikskolorna expanderade. Hur ser det ut nu, år 2021? Är det fortfarande en självklarhet att kunna möta musik inom olika genrer var man än bor? Vad händer när det skärs ner i musik- och kulturskolors anslag? När institutionerna år efter år ser medlen krympa till följd av otillräckliga anslagshöjningar? Hur går det med demokrati och jämställdhet?

I paneldebatten vill vi diskutera dessa frågor. Medverkande: Helena Wessman, rektor för KMH, Raymond Peroti, projektledare för Fritid för framtid i Stockholm stad, Bengt Säve-Söderberg, som varit ambassadör och socialdemokratisk statssekreterare och tidigare ordförande i Svensk Jazz samt Elisabet Ljungar, chef och konstnärlig ledare Musik Västernorrland. Moderator är Maureen Hoppers, kommunikationsexpert med fokus på inkludering. I nära anslutning till paneldebatten spelar Nordiska Kammarorkestern en konsert med amerikanska dirigenten JoAnn Falletta, då bl a annat svenska tonsättaren Andrea Tarrodis symfoni The Four Elements får sin världspremiär.

Streama här!

Helena Wessman tillträdde som rektor för Kungl. Musikhögskolan (KMH) 2019. Hon har tidigare varit konserthuschef för Berwaldhallen med Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester, VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker, högskolerektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet samt informationschef och biträdande direktör för Västmanlandsmusiken. Hon är i grunden klassiskt skolad trombonist med examen från KMH. Aktiva förtroendeuppdrag är ordförande för Sveriges Körförbund, vice ordförande för Blåsarsymfonikerna respektive Stiftelsen El Sistema samt medlem av styrelsen för Kungl. Musikaliska Akademin, i vilken hon är ledamot sedan 2012.

Elisabet Ljungar arbetar sedan 2018 som konstnärlig ledare och musikchef för Nordiska Kammarorkestern och Musik Västernorrland. Dessförinnan innehade hon samma position vid Norrlandsoperan i Umeå. Som högskoleutbildad operaregissör och violinist har hon en mycket bred grund för sin yrkesverksamhet. Elisabet var 2001-2012 konstnärlig ledare för kammaroperakompaniet TeaterTravers, vars målsättning var att sprida musikdramatik till en ny och bredare publik.

 

Raymond Peroti är textförfattare/kreativ skrivare som arbetar med musik, teaterpjäser, kreativa workshops kring text och musik. 
Deltagit och drivit i många musikaliska ungdomsprojekt som t.ex: "Mozart Requiem Speak" där skolungdomar fick skriva texter och framföra dem i Konserthuset i Stockholm tillsammans med Kungliga Filharmonikerna. 
Driver även musikprojektet "AvKärlek" som är en samverkansplattform för ungdomar och unga kreatörer som söker nätverk.

Bengt Säve-Söderbergh har arbetat som svensk ämbetsman, ambassadör och är före detta socialdemokratisk statssekreterare. Uppväxt i Uppsala och studerade vid Union College i USA och tog en civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm. Bengt är djupt engagerad i kulturfrågor och har varit styrelseordförande för Etnografiska museet. Bengt har varit ordförande för Svenska jazzriksförbundet, styrelseledamot i Konserthuset i Stockholm samt sitter i Stockholms Kommuns Kulturnämnd.

Maureen Hoppers arbetar idag som avdelningschef för kommunikation vid Riksteatern och är expert på engagangemansdriven kommunikation. Hon har en bred erfarenhet av internationell mobilitet, breddad rekrytering samt mångfalds- och integrationsfrågor i där hon verkat i snart 20 år, inom kommun, stat och näringsliv. Hennes arbete med kommunikation och varumärkesbyggande, i nära samarbete med UD, svenska högskolor och svenska företag i utlandet. Maureen Hoppers som blev utsedd till Årets alumn 20129 vid Södertörns högskola har länge varit engagerad i föreningar som CinemAfrica, Kvinnohistoriska, Fanzingo, TRYCK och  Stockholms konstnärliga högskola.

Maureen Hoppers

 

Från och med den 1 december 2021 ska all publik över 18 år visa upp giltigt vaccinationsbevis och legitimation vid evenemang inomhus som samlar fler än 100 besökare. Vaccinationsbeviset införs av myndigheterna för att minska smittspridningen av covid-19.

Om du inte vill eller kan använda din biljett gäller följande:

För konserter i Sundsvall:
Du får pengarna tillbaka på biljetter som är köpta före den 18 november 2021, återköp ska ske 10 dagar innan föreställningen äger rum. Har du köpt biljetter i biljettkassan görs återköpet i biljettkassan. Har du köpt biljetter via entresundsvall.se så maila till aterkop@entresundsvall.se. Endast biljettavgiften återbetalas. Serviceavgift och andra eventuella administrativa avgifter återbetalas inte.

För konserter på andra orter:
Kontakta arrangören på orten. Är du osäker på hur du ska göra är du välkommen att kontakta oss.