Bruchs violinkonsert

Klassiskt

16-18 mars

Richard Strauss la sista handen vid sitt stycke Metamorfoser i mars 1945. Titeln – som betyder förvandlingar – är mångtydig: den kan både syfta på musiken som ständigt förvandlas, och på den värld som efter andra världskriget var fullständigt ödelagd. Dirigenten och violinisten Kolja Blacher gästar åter Nordiska Kammarorkestern, och är utöver dirigent också solist i Max Bruchs första violinkonsert. Som final bjuder orkestern på Mozarts Symfoni nr 41, även kallad ”Jupitersymfonin”. Jupiter var i romersk mytologi dagsljusets och himlens beskyddare – och förmodligen fick symfonin sitt smeknamn för att publiken förknippade första satsens trumpeter och pukor med symboler för gudomlighet.

Max Bruch
Violinkonsert nr 1
Richard Strauss
Metamorfoser
W.A. Mozart
Symfoni nr 41 ”Jupiter”