Mahler & Mahler

Klassiskt

13-14 jan

Nordiska Kammarensemblen inleder våren med en resa till sekelskiftets Wien och mästerverk signerade makarna Alma och Gustav Mahler i arrangemang för kammarensemble. Gustav Mahlers fjärde symfoni är tonsättarens ljusaste och mest lekfulla. Inledningsvis hörs ljudet av skimrande bjällror, men som alltid hos Mahler skuggas ljuset, och en bit in i stycket övergår musiken i vild dramatik. Alma Mahlers Sånger från 1910 genomsyras av både stram intensitet och romantiskt vemod, och som en röd tråd genom sångerna går de existentiellt prövande texterna, skrivna av poeter som Heinrich Heine och Rainer Maria Rilke. Sångerna framförs av sopranen Susanna Andersson.