Projekt och samarbeten

Rösträtt

Länge har vi sjungit på vuxnas villkor, nu är det dags att sjunga så att det passar barnens röster! I ett nationellt projekt uppmärksammar vi betydelsen av att sjunga tillsammans med barn - på deras villkor.

Musik Västernorrland erbjuder ett kostnadsfritt inspirationspaket till pedagoger inom förskolan. Det finns ett begränsat antal platser som kommer att fördelas i alla länets 7 kommuner.

FORTBILDNING:

Fördelat på höst- och vårtermin.

Enskild träff - online - med sångpedagog, 2 träffar á 30 minuter.

Gruppträff - online - 4 till 5 pedagoger/grupp 3 träffar á 45 minuter

Digitala föredrag om rösten, tonbildning och övningar.

Gemensamma träffar - IRL - i verkligheten - alla deltagare - 2 träffar á 90 minuter

Mål

Barnen skall ges goda förutsättningar att kunna använda sin röst i sång och musik. Målsättningen är att bygga självkänsla och sångglädje hos pedagogerna så de på lång sikt behärskar och prioriterar barnens röstläge.

ANMÄL DIG HÄR!