Projekt och samarbeten

Rösträtt

Länge har vi sjungit på vuxnas villkor, nu är det dags att sjunga så att det passar barnens röster! I ett nationellt projekt uppmärksammar vi betydelsen av att sjunga tillsammans med barn - på deras villkor.

Musik Västernorrland erbjuder ett kostnadsfritt inspirationspaket till pedagoger inom förskolan. Det finns ett begränsat antal platser som kommer att fördelas i alla länets 7 kommuner.

FORTBILDNING:

Fördelat på höst- och vårtermin.

Enskild träff - online - med sångpedagog, 2 träffar á 30 minuter.

Gruppträff - online - 4 till 5 pedagoger/grupp 3 träffar á 45 minuter

Digitala föredrag om rösten, tonbildning och övningar.

Gemensamma träffar - IRL - i verkligheten - alla deltagare - 2 träffar á 90 minuter

Mål

Barnen skall ges goda förutsättningar att kunna använda sin röst i sång och musik. Målsättningen är att bygga självkänsla och sångglädje hos pedagogerna så de på lång sikt behärskar och prioriterar barnens röstläge.

 

Kontaktperson

Bild på Birgitta Thalén Sundin

Birgitta Thalén Sundin

Projektmedarbetare Rösträtt

Telefon: 070-6656968 Skicka e-post till: Birgitta Thalén Sundin