Bild på Richard Kontra
Bild på Richard Kontra

Nordiska Kammarorkesterns musiker

Richard Kontra

Violin alt 1:e konsertmästare