Höstlovsorkester

Klassiskt

1 november

Med Höstlovsorkestern utvecklar och stärker Musik Västernorrland banden mellan kulturskolorna i Västernorrland och region Jämtland Härjedalen och Nordiska Kammarorkestern. Ledord är inspiration, gemenskap och utveckling. Ungdomarna får uppleva magin i att arbeta professionellt med musik. I mötet
mellan pedagoger och orkestermusiker föds ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte, en ny beståndsdel i regionernas kulturella ekosystem. I Tonhallen bygger vi en symfoniorkester med Nordiska Kammarorkestern och dirigenten Damian Iorio där vi tillsammans med eleverna arbetar med ett urval klassiska musikverk. Samarbetet avslutas med en offentlig konsert. Förra årets orkesterstipendiat, Yaniel Wallsten deltar även i ett stycke som solist.