Jubileums-konsert

Kör/Klassiskt

2 december

Länsungdomskören SLUSK samlar unga sångare från hela Västernorrland som tillsammans får utforska körmusikens fascinerande värld. Under 2023 fyller kören tio år och firar jubileet med en stor konsert tillsammans med Nordiska Kammarorkestern i Tonhallen. Kören vänder sig till unga sångare i åldrarna 15-25 år och leds till vardags av dirigenten David Bodin. Vid jubileumskonserten förstärks den nuvarande
kören med tidigare kördeltagare, totalt väntas ett 60-tal personer sjunga tillsammans med orkestern och
dirigenten Jonas Dominique.
På repertoaren kommer det att finnas en musikalisk bredd där man plockat guldkornen från körens repertoar sedan starten.
Ca 70 min konsert, ej paus.