Malmfältens rockklubb & David Väyrynen

Rock

31 maj - 4 juni

I ett exklusivt samarbetsprojekt för Musik Västernorrland skall Malmfältens Rockklubb och poeten David Väyrynen undersöka vad poesi och musik kan bli tillsammans. Tänka bortom etablerade mallar. Inte Spoken Word. Inte poesi och musik växelvis. Inte poesi över nedtonad musikalisk bakgrund. Inga försiktiga läsningar. I stället: dynamik, rytmiserade texter, ohörbarhet, skrik, skavande, dramaturgi, enhetlighet. I sin hyllade debut Marken har poeten David Väyrynen skildrat det som är bra med Norrbotten, men nu är det dags att
gräva i det motsatta. I föreställningen ”Det skjuts för lite” utforskar han tillsammans med Malmfältens Rockklubb det mörka och hatiska som också finns i norrbottningen. Malmfältens Rockklubb har tidigare turnerat med bland annat Johan Airijoki och föreställningen Hon vars hjärta var som mitt.