Moder Jord – saxofonkonsert

Klassiskt

23 november

Simon Crawford Phillips leder Nordiska Kammarorkestern i en konsert där Tebogo Monnakgotlas Gaea (Moder Jord) ställer oss inför akuta frågor om framtiden. I stycket utforskar Monnakgotla klimatförändringarnas inverkan på naturen. Varje sats är skriven ur ett djurs perspektiv, och inledningsvis möter lyssnaren ljud som påminner om valsång. Konserten är komponerad för saxofonisten Johannes Thorell, som är solist i konserten. Därtill spelas Haydns Symfoni nr 99 från 1793, den sjunde av Haydns tolv London-symfonier och ett wienklassicistiskt paradnummer. Konserten inleds med Grammy-vinnaren Joan Towers verk Chamber Dance, i vilket musikerna interagerar som i dans: lyhört, tätt och rytmiskt.