Vänkommun avslutnings-konsert

Klassiskt

9 juni

Som en del i Scenkonst Västernorrlands regionala uppdrag fokuserar vi varje år på en av länets sju kommuner efter ett rullande schema. Säsongen 2022-2023 har Sundsvall varit musikavdelningens vänkommun. Vi har mött skolelever från F-klass till årskurs 9 med bland annat workshops och konserter. Nu är det dags för en avslutningskonsert för vänkommunsåret. Det blir en konsert i GA-kyrkan med Nordiska Kammarorkestern, Sundsvalls orkesterförening och Ceciliae vokalensemble. Medverkar gör också artisten Isabel Neib från Sundsvall.

Fri entré.