Nordiska Blåsar-kvintetten möter Bodil Jönsson

Klassiskt

19-20 april

Författaren Bodil Jönsson gästar Nordiska Blåsarkvintetten i ett omväxlande program där hennes berättande varvas med musik för blåsare. Med Fönster mot höst av Christian Lindberg blickar Nordiska Blåsarkvintetten tillbaka på sin egen historia – det hyllade verket uruppfördes nämligen av kvintetten år 2010. De olika satserna gestaltar på ett fantasifullt vis höstens skiftande stämningar och färger. Därtill presenterar kvintetten den danska tonsättaren Peter Rasmussen, som i slutet av 1800-talet var en känd tonsättare och organist i Köpenhamn. Vid sin död föll han dock i glömska, och hans musik tryckes inte förrän långt senare. Den vackra och originella kvintetten för blåsare dök, under 1970-talet, mer eller mindre upp av en slump.